Nanakshahi Calendar

Oct
6
Fri
22 ਅੱਸੂ
Oct 6 all-day
Oct
7
Sat
23 ਅੱਸੂ
Oct 7 all-day
Oct
8
Sun
24 ਅੱਸੂ
Oct 8 all-day
Oct
9
Mon
25 ਅੱਸੂ
Oct 9 all-day
Parkash Guru Ram Das Sahib ji
Oct 9 all-day
Oct
10
Tue
26 ਅੱਸੂ
Oct 10 all-day
Oct
11
Wed
27 ਅੱਸੂ
Oct 11 all-day
Oct
12
Thu
28 ਅੱਸੂ
Oct 12 all-day
Oct
13
Fri
29 ਅੱਸੂ
Oct 13 all-day
Oct
14
Sat
30 ਅੱਸੂ
Oct 14 all-day